Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

LOKACIJE PROJEKTA

Natura 2000 područje na obali rijeke Korane u Karlovcu (HR2000595)
Natura 2000 područje na obali rijeke Kupe u Ozlju (HR200642)
Natura 2000 područje Đulinog ponora rijeke Dobre u Ogulinu (H200592)

 

SPECIFIČNI CILJEVI

 • Povećati turističku privlačnost Natura 2000 područja uz rijeke Koranu u Karlovcu, Kupu u Ozlju i Ogulinsko plašćanskog područja
 • Podignuti svijest posjetitelja i opće javnosti o vrijednostima NATURA 2000 područja u Karlovačkoj županiji i važnosti njihova očuvanja

 

Trajanje projekta: 6/2014 – 9/2019 g.

Korisnici:

Posjetitelji i lokalno građanstvo

Sudionici integrirane turističke ponude

Ribolovci

Predstavnici civilnog društva

 

Ciljne skupine:

Djelatnici prijavitelja i partnera

Znanstveni sektor

Turističke zajednice i turistički uredi

Sudionici integrirane turističke ponude

 

REZULTATI PROJEKTA

 • Izrađene 2 Studije bio-ekološke valorizacije i prostorne analize
 • Izrađen Akcijski plan upravljanja posjetiteljima za projektno područje
 • Izrađen marketinški plan
 • Osnovano međusektorsko županijsko tijelo za daljnji održivi razvoj Natura 2000 područja u Karlovačkoj županiji
 • Izgrađena posjetiteljska infrastruktura u Karlovcu, Ogulinu i Ozlju:
  • 3 NATURA 2000 interpretacijska centra na otvorenom – pješačko biciklističke staze/šetnice
  • 3 sjenice
  • 2 vidikovca
  • 9 edukacijsko multimedijskih sadržaja u otvorenim prezentacijskim centrima
  • 3 mobilna interpretacijska centra za posjetitelje prilagođena osobama s invaliditetom
  • 3 sustava brojanja posjetitelja
  • Stvoren 1 zajednički turistički proizvod “Susret s rijekom”
  • Stvoreno novo radno mjesto u sektoru turizma
  • 10 oznaka smeđe signalizacije
  • 25000 novih posjetitelja na projektnom području
  • 4 promotivna video uradka
  • 4 radionice
  • 3 javne tribine

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA

Krunoslav Kralj, voditelj projekta 099 / 612 – 8000