Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Kontakti nositelja projekta:

KARLOVAČKA ŽUPANIJA
A. Vraniczanya 2, 47000 Karlovac
kontakt telefon / centrala: 047 / 666 – 111
www.kazup.hr
Kontakt osoba za više informacija: Krunoslav Kralj, 099 / 612 – 8000

 

Kontakti partnera na projektu:

GRAD KARLOVAC
Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac
tel. 047 / 628 – 111
www.karlovac.hr

 

GRAD OGULIN
Bernardina Frankopana 11, 47300 Ogulin
tel. 047 / 525 – 125
www.ogulin.hr

 

JAVNA USTANOVA NATURA VIVA
Jurja Križanića 30, 47000 Karlovac
tel. 047 / 601 – 479
www.naturaviva.hr

 

JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE
Haulikova 14, 47000 Karlovac
tel. 047 / 612 – 800
www.ra-kazup.hr

 

TZ GRADA OGULINA
Kardinala A. Stepinca 1, 47300 Ogulin
tel. 047 / 532 – 278
www.tz-grada-ogulina.hr

 

TZ GRADA OZLJA
Kurilovac 1, 47280 Ozalj
tel. 047 / 731 – 400
www.ozalj-tz.hr


Centrala: 047/666-111

Karlovac, Hrvatska, 47000